Om meg

Bildet mitt
Mandal, Vest Agder, Norway
Hello. My name is Maria and I am totally passionate to photography. I'm no professional but I try to learn every day a little more. If you like what I do, and want to have some of my photographys,please contact me directly to maripily63@hotmail.com or leave a message on this page. All images published on this website are copyrighted. Hope you have a nice stay in my page.

søndag 12. desember 2010

Dette skal jeg i morgen....

TURB-operasjon. Ved en slik operasjon bruker legene et kikkertinstrument med en strømførende slynge for å ta bort svulsten. Denne føres inn gjennom urinrøret. Overfladiske svulster vil kunne fjernes fullstendig med denne operasjonen. Dyptvoksende svulster vil ikke bli fjernet i sin helhet, men man får ut materiale som gjør at man kan bestemme svulsttypen og avgjøre hvor dypt svulsten vokser. Disse svulstene har behov for en mer omfattende videre behandling.

Pasienter med overfladiske svulster vil som regel få en engangsdose med cellegift sprøytet inn i blæren noen timer etter at svulsten har blitt fjernet. Dette minker risikoen for tilbakefall de første ett til to årene etter operasjonen. Enkelte utvalgte pasienter med overfladiske svulster gjennomgår en ny TURB-operasjon noen uker etter den første for å se om det er mer svulstvev igjen og for å kontrollere om svulsten vokser dypere enn først antatt.

Pasienter som har spesielle svulster med hyppige tilbakefall og ”aggressive” celleforandringer vil også få en behandling som stimulerer immunforsvaret lokalt i blæreveggen. Denne består av flere serier med innsprøytinger av tuberkelbasiller (BCG) i blæren, og behandlingen starter et par uker etter TURB-operasjonen. BCG-innsprøytingen følger med urinen ut av blæren på vanlig måte. Hensikten med dette er å redusere risikoen for tilbakefall på lengre sikt, og i noen tilfeller også hindre utvikling til den dyptvoksende og mer alvorlige svulsttypen.

Hos pasienter med en dyptvoksende svulst som ikke involverer andre organer oppnås best resultat om urinblæren fjernes, og legen samtidig konstruerer en ny urinvei eller lager en ny urinblære av tarm. Strålebehandling for å helbedre sykdommen er regnet som mindre effektivt enn operasjon, men kan være en mulighet for pasienter som ikke vil opereres eller ikke vil tåle en slik operasjon.

Hvis kreften har spredt seg til andre steder i kroppen vil cellegiftbehandling bli vurdert for å øke forventet levetid. Lokale plager fra blæren kan hos disse pasientene lindres med en redusert dose av strålebehandling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar